Załóż bezpłatne konto

Maksymalne wymiary paczek

UPS

Przesyłka Standardowa:

- wymiary przesyłki standardowej w UPS nie mogą przekroczyć: suma długości i obwodu 300 cm;
- najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm;
- pozostałe dwa boki nie mogą być większe niż 76cm;
- waga przesyłki standardowej w UPS nie może przekroczyć 30 kg;
- opakowanie kartonowe o regularnych kształtach o bryle prostopadłościanu;
- brak oznaczeń typu "ostrożnie szkło" lub "góra" itp;
- przesyłka powinna być zaklejona taśmą pakową a zewnętrzna powierzchnia nie może być owinięta stretchem    lub innym materiałem o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej przesuwanie się po automatycznym sorterze;

- zawartość przesyłki standardowej nie może się przesuwać w opakowaniu.

   Przesyłka Niestandardowa:

Za elementy niestandardowe uważa się przesyłki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

1. Elementy, których najdłuższy bok przekracza 120 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 80 cm
2. Waga wymiarowa ( długość + obwód) przekracza 300 cm
3. Waga rzeczywista przekracza 30 kg;
4. o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym;
5. o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
6. obwiązane luźnym sznurkiem;
7. o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.);
8. zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
9. umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu;
10. oznakowane etykietami "Góra/dół" oraz "Ostrożnie szkło";
11. których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.).
12. Bagaże, torby podróżne, inne luźne opakowania

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za Dodatkową obsługę, dla każdej paczki, która w ocenie UPS z przyczyn bezpieczeństwa wymaga specjalnej obsługi.

Maksymalne Wymiary Przesyłki:

 • Maksymalna długość przesyłki = 250 cm
 • Maksymalne wymiary ( długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość ) = 310 cm
 • Maksymalna waga gabarytowa ( długość * szerokość * głębokość /5000 [kg]) = 60 kg
 • Maksymalna waga rzeczywista =60 kg

Do wyceny brana jest pod uwagę zawsze waga wyższa - rzeczywista bądź gabarytowa

 

DHL:

Przesyłka Standardowa:

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce do 31,5kg:

 • Maksymalna waga elementu 31,5 kg. Maksymalna liczba elementów w przesyłce 999.
 • Wymiary elementu standardowego: 140cm x 60 cm x 60 cm. W przypadku, gdy najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 140 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy.
 • Maksymalna długość elementu 200 cm lub suma wszystkich boków nie większa niż 300 cm.
 • Dla każdego elementu w przesyłce obliczana jest waga przestrzenna, według przelicznika:
  [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg.

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce powyżej 31,5kg:

 • Waga rzeczywista lub przestrzenna elementu to więcej niż 31,5 kg, ale nie więcej niż 1 000 kg (wraz z paletą). Waga maksymalna elementu, który nie został umieszczony na palecie to 50 kg. Waga i wymiary palety/opakowania bez palety wliczane są do wagi i wymiarów elementu.
 • Suma boków (długość + szerokość + wysokość) powyżej 300 cm, nawet jeśli waga elementu nie przekracza 31,5 kg.
 • Maksymalne wymiary pojedynczego elementu:
  - Długość 400 cm lub
  - Wysokość do 210 cm (z uwzględnieniem np. palety) lub
  - Suma wszystkich boków nie większa niż 600 cm.
 • Maksymalna liczba elementów w przesyłce: 5 sztuk.
 • Towar skonsolidowany na palecie jest traktowany jako pojedynczy element.
 • Dla każdego element obliczana jest:
  - Waga przestrzenna według przelicznika:
   [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg.
  - Waga dłużycowa według przelicznika: 1 metr bieżący = 100 kg.
 • Element o długości powyżej 200 cm do 400 cm stanowi osobną przesyłkę, wymaga odrębnego listu przewozowego, a jego waga rzeczywista nie może przekraczać  50 kg. Opłata za transport takiej przesyłki naliczana jest zawsze na podstawie wagi dłużycowej.
 • Maksymalna waga przesyłki (rzeczywista lub przestrzenna) 2 500 kg

Przesyłka Niestandardowa:

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy do 31,5 kg.

- opłacie podlegają elementy, których wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m;
- o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym;
-o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
-o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy itd.);
-zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
-umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu);
-oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”;
-których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych.

Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej.

 

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg

 -opłacie podlegają elementy przesyłki na paletach o wymiarach podstawy przekraczających 80cm x 120cm;
-paleta, na której towar wykracza poza jej obrys;
-element niespaletyzowany oklejony naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”;
-element niespaletyzowany zawierający substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra itp.);
-element umieszczony na palecie, ale do niej nieprzymocowany (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.);
-element niespaletyzowany o wymiarach większych niż 140 x 60 x 60 cm;
-element niespaletyzowany o kształcie okrągłym,cylindrycznym bądź owalnym lub o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
-elementy nie dające się ze względu na swoją specyfikę spaletyzować, np. urządzenia na kółkach.


Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej.


Maksymalne Wymiary Przesyłki:

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce do 31,5kg:

 • Maksymalna waga elementu 31,5 kg. Maksymalna liczba elementów w przesyłce 999.
 • Wymiary elementu standardowego: 140cm x 60 cm x 60 cm.
 • Maksymalna długość elementu 200 cm lub suma wszystkich boków nie większa niż 300 cm.
 • Dla każdego elementu w przesyłce obliczana jest waga przestrzenna, według przelicznika:
  [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg.

Do wyceny brana jest pod uwagę zawsze waga wyższa - rzeczywista bądź gabarytowa

 

 

DPD:

PRZESYŁKI KRAJOWE:

Przesyłka Standardowa:

Standardowa paczka krajowa

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31 kg
 • Maksymalna długość: 170 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + obwód ( 2x szerokość + 2 x głębokość) < 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Standardowa paleta krajowa

 • Maksymalna waga palety - 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Przesyłka Niestandardowa:

Dopłata za przesyłkę niestandardową doliczana jest w momencie spełnienia co najmniej jednego z warunków:

1. Elementy, których najdłuższy bok przekracza 170 cm
2. Waga rzeczywista przekracza 31 kg;
3. o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym;
4. o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
5. obwiązane luźnym sznurkiem;
6. o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.);
7. zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
8. umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu;
9. oznakowane etykietami "Góra/dół" oraz "Ostrożnie szkło";
10. których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.).
11. bagaże
12. i wszystkie przesyłki, które nie są zapakowane w karton

Maksymalne Wymiary Przesyłki:

 • Maksymalna długość przesyłki 250 cm ( powyżej 170 cm paczka traktowana jest jako niestandardową)
 • Maksymalna suma wymiarów: wysokość + obwód ( 2x szerokość + 2 x głębokość) < 300 cm
 • Maksymalna waga przesyłki = 50 kg 
 • Waga gabarytowa: wysokość*szerokość*głębokość/6000

PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE:

Przesyłka Standardowa:

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 170 cm (najdłuższy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość = 300 cm)
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
 • List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Przesyłka Niestandardowa:

Dopłata za przesyłkę niestandardową doliczana jest w momencie spełnienia co najmniej jednego z warunków:

1. Elementy, których najdłuższy bok przekracza 170 cm
2. Waga rzeczywista przekracza 31 kg;
3. o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym;
4. o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
5. obwiązane luźnym sznurkiem;
6. o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.);
7. zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
8. umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu;
9. oznakowane etykietami "Góra/dół" oraz "Ostrożnie szkło";
10. których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.).
11. bagaże
12. i wszystkie przesyłki, które nie są zapakowane w karton

Maksymalne Wymiary Przesyłki:

 • Maksymalna długość przesyłki 170 cm
 • Wysokość + obwód ( 2x szerokość + 2 x głębokość) < 300 cm
 • Maksymalna waga przesyłki = 30 kg
 • Maksymalna objętość = 0,25 m3
 • Waga gabarytowa: wysokość*szerokość*głębokość/6000